Spotkanie Rady Osiedla

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 05 stycznia (czwartek) o godz. 18:00 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.
Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Policja – Pan dzielnicowy
III. Straż Miejska
IV. Sprawy dotyczące naszego osiedla
1. Zamknięcie (podsumowanie) pracy R. O. w 2022 roku
2. Pisma do Pana Prezydenta i M. Z. D. dotyczące inwestycji na naszym osiedlu
3. Wstępne plany pracy Rady Osiedla dotyczące 2023 roku
4. Spotkanie (zabawa) karnawałowe
V. Spotkanie robocze Rady Osiedla

Wszystkich Państwa zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy na spotkanie

Rada Osiedla Pobitno