Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady osiedla Pobitno dnia 01. marca 2023 r. w Domu Kultury przy ul. Konf. Barskich o godz. 18:30.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka -sprawy związane z O. D. K. oraz omówienie współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 12, a Domem Kultury i Radą Osiedla z zaproszonym gościem, Panią dyr. Barbarą Olearką.
II, Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje
1. omówienie korespondencji pomiędzy M. Z. D. , a Radą Osiedla
2. informacje dotyczące najnowszych inwestycji na osiedlu Pobitno
3. podsumowanie spotkania – Zabawa Karnawałowa
4. informacje dotyczące budowy boiska do piłki nożnej
V. Dyskusja , sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy

Rada Osiedla Pobitno