Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się w dniu 06 wrześnie 2023 r. w O. D. K. przy ul. Konf. Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Policja
IV. Bieżące informacje
1. Wyjazdowe spotkanie integracyjne
2. Budżet Miasta – zgłoszone zadania
3. R. B. O. – głosowanie
4. Pojemniki na odzież używaną przy ul. Polnej – interwencja
5. poprawa bezpieczeństwa w obrębie sklepów osiedlowych – wystosowanie pisma
V. Dyskusja, sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy

Rada Osiedla Pobitno