Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 03 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.
Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K. Pobitno
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje

  1. Najnowsze informacje dotyczące zagospodarowania terenu za Zespołem Szkół nr 2 przy ul. Lwowskiej
  2. Informacje dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Na Skały
  3. Informacje dotyczące remontu ul. Traugutta
  4. Rozpoczęcie przygotowań do organizacji „Dni Osiedla Pobitno”

    Wszystkich Państwa zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy.

Rada Osiedla Pobitno