Podrzucane odpady w okolicach ODK Pobitno

Niektórzy mieszkańcy nie przestrzegają zasad prawidłowej segregacji odpadów, podrzucając odpady wielkogabarytowe w miejsca, które nie są do tego przeznaczone. Rada Osiedla Pobitno w porozumieniu z mieszkańcami postanowiła wystosować pismo do Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, dzięki któremu miejmy nadzieję, uda się ograniczyć tego typu działania.