Inwestycje ujęte w Budżecie Miasta Rzeszowa na 2020 r. na terenie Osiedla Pobitno

W Budżecie Miasta Rzeszowa na  2020 r. zostały zabezpieczone środki na wiele inwestycji na Osiedlu Pobitno. O niektórych z nich już informowaliśmy na stronie internetowej Rady Osiedla, m.in.

– wielopoziomowe skrzyżowanie ulic Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)
– budowa chodnika przy ul. Załęskiej
– budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Zobacz: Inwestycje

Pozostałe inwestycje, które powstaną lub rozpocznie się ich realizacja to:

– Budowa ekranów wyciszających na ulicy Morgowej w rejonie skrzyżowania
z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji nr 90 do ul. Cienistej

 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej
Rada Osiedla Pobitno podjęła działania zmierzające do jak najszybszego oddania placu zabaw do dyspozycji dzieci. Przede wszystkim chodzi o ogrodzenie, uporządkowanie terenu oraz doposażenie placu. Oprócz elementów wchodzących w skład typowego placu zabaw chcemy, aby w miejscu tym powstała tzw. „siłownia na wolnym powietrzu”.

Pozostałe ważne inwestycje na naszym osiedlu będziemy realizować na bieżąco
w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców.