Sobotni Bal Karnawałowy

Zorganizowany przez Radę Osiedla Pobitno przy pomocy ODK Pobitno.
Dziękujemy za fantastyczną zabawę naszym uczestnikom. Jest już plan następnych fajnych projektów „tanecznych”.