Relacja z „Poezjowiska” w ODK Pobitno

18 lutego 2020 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno odbyło się wydarzenie artystyczno-literackie „Poezjowisko. W kręgu miłości”. Podczas spotkania, wiersze o tematyce miłości prezentowali znani podkarpaccy twórcy oraz osobowości świata kultury. Po inaugurującym eseju  dr Eweliny Radion, zatytułowanym „Ile jest miłości w poezji”, wystąpili: Adam Decowski, dr Mariusz Kalandyk, Alina Bosak, Nina Opic. W spotkaniu wzięli również udział członkowie Mieleckiego Towarzystwa Literackiego: Zbigniew Michalski, Barbara Augustyn, Andrzej Feret, Katarzyna Hudy. Na zakończenie swoje autorskie wiersze zaprezentowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie: Michał Szewczyk oraz Paweł Płonka. Całość spotkania wypełniły również popisy wokalne młodzieży pod kierunkiem instruktor Danuty Zielińskiej oraz  utwór zaśpiewany przez Zuzannę Warchoł – uczennicę II Liceum Ogólnokształcącego. Podczas spotkania uczestniczy mogli podziwiać obrazy autorstwa Aktywnej Grupy Twórców  z Głogowa Małopolskiego. Wydarzenie artystyczno-literackie wywołało wiele emocji wśród uczestników, a dyskusjom nie było końca…