Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno 01 grudnia 2021 r. o godz. 18:30 w Osiedlowym Domu Kultury.

Proponowany porządek spotkania:

I Pani Anna Małecka – sprawy związane z Osiedlowym Domem Kultury
II Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
III Policja – Pan Damian Urban
IV Bieżące informacje
1. Zarząd Zieleni Miejskiej
– odpowiedź dotycząca zamontowania progu zwalniającego na ul. Polnej
– odpowiedź dotycząca obcięcia gałęzi przy ul. Szkolnej
– postawienie kosza na śmieci przy ul. Polnej
2. Miejski Zarząd Dróg
– odpowiedź dotycząca zamontowania progu zwalniającego na ul. Morawskiego
– decyzja dotycząca przebudowy fragmentu ul. Morgowej
– montaż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Morgowej
– informacje dotyczące przebudowy Ronda Pobitno
3. Urząd Miasta Rzeszowa
– informacje Pana Jacka Mroza – Skarbnika Miasta – dotyczące możliwości utworzenia Funduszu Osiedlowego
– informacje dotyczące zabezpieczenia środków w Budżecie Miasta na 2022 rok na inwestycje na osiedlu Pobitno
4. Wniosek Rady Osiedla do Pana Prezydenta dotyczący wykonania zawrotki w pasie drogowym na ul. Lwowskiej
5. Informacje dotyczące spotkania integracyjnego 20 listopada 2021 r. w Osiedlowym Domu Kultury
6. Propozycja zakupu szklanek i filiżanek dla Osiedlowego Domu Kultury ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność Rady Osiedla
V Dyskusja i sprawy różne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie