Spotkanie Rady Osiedla Pobitno

05 stycznia 2022 roku Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie poświęcone bieżącym sprawom dotyczącym naszego osiedla.

Proponowany porządek spotkania:

I – Pani Anna Małecka – sprawy dotyczące działalności O. D. K. Pobitno
II – Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
III – Policja – Pan Damian Urban
IV – Bieżące informacje:
1- Podsumowanie pracy Rady Osiedla w 2021 roku
2 – Wstępne plany pracy Rady Osiedla na 2022 rok
V – Dyskusja, sprawy różne
VI – Spotkanie robocze Rady Osiedla

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.