Ulica Traugutta

Na wniosek mieszkańców ul. Traugutta, Rada Osiedla Pobitno zwróciła się z prośbą do M.P.W.iK. o udrożnienie studzienek kanalizacyjnych na tej ulicy. Zgodnie z otrzymanym pismem zwrotnym w ramach interwencji studzienki zostały oczyszczone.