Oświetlenie

Na wniosek mieszkańców Rada Osiedla Pobitno po raz kolejny wystosowała pismo do Miejskiego Zarządu Dróg o oświetlenie ulic na naszym osiedlu. Mamy nadzieję, że tym razem po spełnieniu niezbędnych warunków (zgoda wszystkich mieszkańców tych ulic na ewentualne wejście wykonawcy w teren prywatny) sprawa osiągnie pozytywny finał.