Ulica Morgowa

Dobiegła końca przebudowa (poszerzenie) fragmentu ul. Morgowej. Fakt ten został przyjęty z dużym zadowoleniem nie tylko przez mieszkańców osiedli Wilkowyja i Pobitno, ale także przez wiele osób korzystających z tej drogi, zarówno pieszych jak i kierowców.
Ze względu na pewne trudności natury własnościowej na taki efekt mimo wielu starań musieliśmy czekać wiele lat.
Teraz z zadowoleniem zostaje przyjęte pozytywne zakończenie tej inwestycji.