Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno w dniu 07 czerwca 2023 r. o godzinie 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje
1. Dni Osiedla – informacja o przygotowaniach, plan dalszych prac
2, Spotkanie Prezydenta Pana Konrada Fijołka z mieszkańcami osiedla Pobitno – bliższe informacja
3. Omówienie bieżącej korespondencji
4. Dyskusja, sprawy różne

Wszystkich Państwa zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy.

Rada Osiedla Pobitno