Spotkanie z Panem Prezydentem

Szanowni Państwo,

imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka serdecznie zapraszam do udziału w Spotkaniu z Mieszkańcami #RzeszówToMy, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza przy ul. Bałtyckiej 33 w Rzeszowie dla mieszkańców osiedli: Pobitno – Wilkowyja – Załęże.

Harmonogram spotkania wygląda następująco:

16:00 – dyżury pracowników urzędu miejskiego

  • przyjmowanie wniosków i pism od mieszkańców,
  • informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • stoiska jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych.

17:00 – początek spotkania

19:00 – zakończenie spotkania