Dni Osiedla Pobitno

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie dzieciom, Pani Annie Małeckiej – kier. R. D. K. Filia Pobitno, Pani Barbarze Olearce – dyr. S. P. nr 12, Pani Elżbiecie Krzyśko – dyr. Przedszkola nr 11 oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia tak udanej imprezy.
Do zobaczenia za rok.