Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 05. lipca 2023 r. w O.D.K. przy ul. Konfederatów Barskich
Proponowany porządek spotkania:
I. Pani Anna Małecka- sprawy związane z O.D.K.
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje
1. Podsumowanie imprezy „Dni Osiedla Pobitno”
2. Podsumowanie spotkania Pana Prezydenta Konrada Fijołka z mieszkańcami osiedla Pobitno
3. Omówienie tematu R. B. O. na rok 2024
4. Wstępne przygotowanie wrześniowego wyjazdowego spotkania integracyjnego
V. Dyskusja, sprawy różne

Zapraszamy