Spotkanie Rady Osiedla Pobitno

Zapraszamy Państwa na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się w dniu 08 listopada 2023 r. o godz. 18:30 w O. D. K. przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Policja
IV. Bieżące informacje

  1. Podsumowanie spotkania mieszkańców z Panem Prezydentem Konradem Fijołkiem
  2. Omówienie tematu dotyczącego pojemników na odzież używaną znajdujących się przy ul. Polnej
  3. Spotkanie integracyjne ” ZABAWA ANDRZEJKOWA”
  4. Informacja dotycząca zwrotu działek za Szkołą Podst. nr 12

V. Dyskusja, sprawy różne

INFORMACJA

Informujemy, iż dobiegł końca trwający wiele lat proces dotyczący zwrotu terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gajowa i Szkolna za Szkoła Podstawową nr 12.
Ostateczny wyrok sądu mówi, że teren ten pozostaje własnością Gminy Miasta Rzeszów, co pozwala (zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców) na zagospodarowanie tego terenu.
Kierowaniem pracami zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, który także otrzymał dofinansowanie na ten cel.
Zaprojektowaniem i wykonaniem prac zajmie się firma zewnętrzna realizując to w formie” Zaprojektuj i wybuduj”.
Wcześniej jednak Zarząd Zieleni Miejskiej będzie kontaktował się z Radą Osiedla Pobitno w celu uzyskania informacji dotyczącej oczekiwań mieszkańców co do sposobu zagospodarowania tego miejsca.
Stąd Rada Osiedla Pobitno zwraca się do mieszkańców naszego osiedla z prośbą o zaangażowanie się w ten temat i zgłaszanie przez Państwa sugestii jak Państwo widzicie ostateczny wygląd tego miejsca.
Chcielibyśmy spotkać się z Państwem na spotkaniu Rady Osiedla, a także w terenie i porozmawiać na ten temat.
Liczymy na Państwa propozycje, co pozwoli nam przekazać je później do Zarządu Zieleni Miejskiej, a następnie do projektantów i wykonawców tego przedsięwzięcia.

Z góry bardzo dziękujemy

Rada Osiedla Pobitno