Spotkanie Rady Osiedla Pobitno

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2023 roku w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z działalnością Domu Kultury
II. Straż Miejska
III, Policja – dzielnicowy
IV. Bieżące informacje
1. Budżet Miasta – zapisy dotyczące inwestycji na os. Pobitno w 2024 roku
2. Dodatkowe inwestycje zgłoszone do Budżetu Miasta na 2024 rok
3. Pismo do M. Z. D. dotyczące progu zwalniającego i poboczy na ul. Traugutta
4. Pismo Uniwersytetu Rzeszowskiego do Rady Osiedla dotyczące infrastruktury sportowej na osiedlu
5. Informacja (propozycja) M. Z. D. dotycząca instalacji oświetlenia na ul. ” Na Wzgórzu”, „Na Stoku”, „Wyżynna”, „Wąwozowa”
6. Pismo od Pana Grzegorza Wilczka dotyczące łącznika ul. Kurpiowskiej z ul. Żołnierzy I Armii W. P.
7. Informacje dotyczące zagospodarowania tereny znajdującego się za Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Lwowskiej

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy.

Rada Osiedla Pobitno