Spotkanie Rady Osiedla Pobitno

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 03 stycznia 2024 roku w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich o godz. 18:30.
Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy dotyczące działalności O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Podsumowanie pracy Rady Osiedla w 2023 roku
V. Bieżące informacje

  1. Finalna koncepcja zagospodarowania terenu znajdującego się za Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przy ul. Lwowskiej.
  2. Propozycja zamontowania oświetlenia na ulicach ” Na Wzgórzu”, „Na Stoku”, „Wyżynna”, „Wąwozowa”, spotkanie z mieszkańcami tych ulic.
  3. Zaopiniowanie przez Radę Osiedla zainstalowania „progu zwalniającego” na ul. Traugutta oraz naprawy poboczy tej ulicy. VI. Dyskusja, sprawy różne
    VII. Spotkanie robocze Rady Osiedla
    Wszystkich Państwa zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy.

    Rada Osiedla Pobitno