Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 07 lutego 2024 r. w Domu Kultury przy ul. Konfederatów barskich o godz. 18:30.
Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje

  1. Informacje dotyczące naprawy ul. Morgowej
  2. Informacje dotyczące nasadzenia dodatkowych drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii W.P.
  3. Informacje dotyczące postulatów zwiększenia środków finansowych na organizację „Dni Osiedla”
  4. Informacje dotyczące spotkania przewodniczących Rad Osiedli z Panem prezydentem
  5. Odpowiedź mieszkańców ul. „Na Stoku”, „Na Wzgórzu”, „Wyżynna”, „Wąwozowa” dotycząca oświetlenia V . Dyskusja , sprawy różne
    Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy Rada Osiedla Pobitno