Spotkanie Rady Osiedla

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 06 marca 2024 roku w O. D. K. przy ul. Konfederatów Barskich o godz. 18:30.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy dotyczące Domu Kultury
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje

  1. Najnowsze informacje dotyczące zagospodarowania terenu za Zespołem szkół nr, 2 przy ul. Lwowskiej
  2. Pismo od Rady Osiedla do M. Z. D. dotyczące miejsca zamontowania progu zwalniającego na ul. Traugutta
  3. Wniosek M. Z. D. o opinię dotyczącą zamontowania znaku ” zakaz postoju” na ul. Wesołej
  4. Informacje dotyczące możliwej dotacji na usuwanie azbestu
  5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wskazanie podmiotów sprzedających alkohol i sprawiających utrudnienia mieszkańcom osiedla.
  6. Informacja dotycząca przebudowy skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Na Skały
  7. Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie osiedlowego programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy. Rada Osiedla Pobitno