Spotkanie Rady Osiedla

07 lipca 2021 r. o godz. 18:30 zapraszamy Państwa na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się w osiedlowym Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.
Proponowany porządek spotkania:

 1. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O.D.K. , oraz informacje dotyczące planowanych Dni Osiedla Pobitno.
 2. Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
 3. Policja – Pan Damian Urban
 4. Bieżące informacje:
  – odpowiedź M.Z.D. dotycząca miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej
  – odpowiedź M.Z.D. dotycząca modernizacji ul. Traugutta („schodki”)
  – odpowiedź Z.Z.M. dotycząca przycięcia drzewa przy ul. Polnej
  – R.B.O. – informacja dotycząca uchwały na 2021 r.
  – informacja z M.Z.D. dotycząca bocznej ul. Szkolnej
 5. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne
 6. Spotkanie robocze Rady Osiedla .